Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Good days, bad days

wtorek 11.1.2005 19:41

Fczorach nimioł moc dobry dziyń. Na algebrze żech nie dostoł zapoczet - bedym musioł pisać oprawnóm. A na mat. analizie żech też nie dostoł zapoczet, tamch to ani nieczakoł, ale kapke mie doraziła liczba przikładów, kiere muszym wyrachować: 70!:(( Także plan je - od dzisiejszka (włóncznie), każdy dziyń min. 10 przikładów, tak abych we wtorek ze tydziyń móg zónść za p. Pyrihym, trzasnóć mu tymi przikładami o biurko a rzeknóć: Zapoczet nebo smrt! :)) (no, eszcze se z tego robiym srande, boch eszcze nie zacznół rachować:) Jeśli chcecie widzieć, jaki to sóm przikłady, tak śmiało, ale wóntpiym, że by se wóm podobały...:)
Ale sóm aji dobre dni, jak np. tyn dzisiejszy - pomijajónc przednaszke dopołednia, kajch tego moc nie pochytoł, tak żech dzisio zbogatnół o jedno semestralne stypendium fundacji Semper Polonia:) A o jedyn zapoczet, z angielskigo:)

pewny link | skomentuj

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester