Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

O burzy, 2 błyskawicach oraz borówkach

sobota 21.7.2007 21:01

Spyndzali ście fczorajszóm noc na Zaolziu? Bómbowo burza, co? Pierwotnie żech chcioł napisać, że takóm by nóm aji w Ameryce zazdrościli, ale niestety, wyglóndo na to, że tam teraz też majóm wiesioło z powodu pogody...

Aczkolwiek mnie z poczóntku ta fczorajszo burza zaskoczyła a gibko żech z łożka wyskakowoł zawiyrać na maksa otwarte okno, tak żech po jejim przejściu szeł (zaś) spać jako zwyciynzca - podarziło se mi piyrfszy roz w życiu wyfotografować błyskawice! A nawet dwa razy. drugo troche miyni lepiyj (moim zdaniym). Fotki kapke psuje lampa poulicznego ośfietlynio, co nóm stoi u chałpy a kiero (cholera jasna) nie śfiyciła dokładnie aż do momentu, jak żech se nagotowoł fociak...
Btw. do tych, kierzi też radzi focóm: obie fotki sóm focóne jako czornobiołe, z czasym ekspozycji 8 sec, przysłonóm otwartóm na maksa (2.7 f) a z czułościóm ISO 100.

A co z tym fszystkim majóm fspólne tytułowe borówki? Otóż fczorajszo burza dała taki czad, że nóm oprócz gromady jabłek a śliwek poopadowały aji borówki... Także żech dzisio piyrfszy roz w życiu obiyroł borówki prosto z ziymi...

pewny link | komentarze (6)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester