Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Chesio.com 5.07

pióntek 13.7.2007 00:11

Po 2 rokach móm zaś sfoje strónki! Proszym fszystkich zainteresowanych, kierzi se dajóm namówić do ich odwiedzynio, aby mi w komentarzach nagłosili fszelki znalezióne błyndy stylistyczne i gramatyczne. O to proszym głównie w wypadku polski i czeski wersji strónek.

Dziynkujym i zapraszóm!

pewny link | komentarze (9)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester