Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

140 minut

poniedziałek 11.6.2007 10:17

To nima tytuł żodnego nowego hollywódzkigo filmu, to je wartość moigo nowego rekordu, kiery żech mioł to (nie)szczynści pokonać fczora na trasie Zaolzi - Praga. Ale to żech eszcze dopadnół relatywnie dobrze, w porównaniu z nikierymi inszymi, kierzi majóm to (nie)szczynści jeździć po tej samej trasie. Albo raczy majóm to nieszczynści też jeździć z amaterami...

pewny link | komentarze (7)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester