Komentarze ku: Wycieczka do Anglii - czynść 0.: wstymp


1| Ula | 30.3.2006 10:42

jo uz mom fotki piynciu hasiczskich aut, borcow stawiajoncych zabrany a typeczka na kole co podlazuje czyrwonom paske uzawiyrajoncom prostor :D
co se mi nie udalo wyfocic a doporuczojym som hasiczi maszczoncy karty na dzieckich przelazowaczkach :)) nondziesz jich na Malej Stronie patrzonc z Mostu Karole z biegym rzeki :))

2| Chester | 30.3.2006 13:23

[1] Byłech tam (na Moście Karola) plus minus w tym czasie, jak żeś pisała tyn komentarz a uż jich tam nie było;( Ale ty zabrany stojóm fórt, nawiyncy jich przibyło - fczora abych se dostoł ku wodzie, tak mi starczyło podlyźć paske, dzisio uż bych musioł przelazować przez nich... Ale jaksi fotki móm i tak, możne tu wieczór pisnym a jaksióm przidóm:)


Tu był formularz, kaj żeś mógł napisać cosi własnóm łapóm, ale to uż było downo...

© niefszystki komentarze sóm moje:)) Chester