Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Wycieczka do Anglii - czynść 0.: wstymp

czfortek 30.3.2006 01:39

Zakerzno antymatfyzacko zagadka je rozwiónzano, także jako żech obiecoł:

To je piyrfszy ze serii wpisów o moji zeszłotygodniowej wycieczce do Anglii. Móm za moc wrażyń, abych jich fszystkich nacis do jednego wpisu, oprócz tego asi małogdo by go doczytoł do kóńca, także myślym, że dlo mnie aj dlo was beje lepsze, jak bedym pisoł na leasing;)

Tak dzisio yny krótko: jechoł żech tam praktycznie yny tak, zwiedzać:) Razym zy mnóm tam jechoł aji Damik a oprócz nas Maro z Agóm, ale z tymi se my potkali aż na miejscu, tzn. w Readingu - je to miasto, kaj aktualnie pobywo Andrzejek, kiery nas do Anglii zaprosił (kómu ty miana nic nie mówióm, mo pecha, ale wierzym, że takich moc nima;)

Tyle na dziś, idym uż spać, bo mi trza jutro fczas stować a focić rozwodniónóm Wełtawe...:)

pewny link | komentarze (2)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester