Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

When September ends

pióntek 30.9.2005 00:47

Mogym se nareszcie nachfilke zastawić.
Ostatnich pore dni żech fszystek czas, coch nie przerandził z M. albo nie przefocił z Canonym (ewent. jedno i drugi razym:), pośfiyncił pisaniu zapoczciaku... Zapoczet móm, także tym samym móm zrobióne aj programowani II, analize niestety ni. Ale jech rod, że je jak je, mógło być gorzyj...:)
Teraz se nachfilke spocznym, dzisio żech po dłógim czasie przesurfił cały wieczór a yny czytoł a ogłóndoł to co mnie zaciekawiło. Nachfilke, bo w poniedziałek mi zaczyno szkoła... Ale cieszym se, wakacje były udane, tak żech je teraz optymistycznie nastawióny:)

Btw. rozmyślóm, jak nazwać sfoigo Canona. Empemenu mówiym Žofka, laptopu Kiśnia (mówi mu tak M., ale mnie se to zaczło podobać, je to w pewnym sensie sympatyczne określyni:) Także jak? Klidnie cosi wymyślcie;)

pewny link | komentarze (6)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester