Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Wspómnienie (webmasterowskigo) dzieciństwa

poniedziałek 23.5.2005 21:32

Przypadkym żech przi hledaniu gupot (hladołch 'Przywara':) natrefił na sfoje fest stare strónki, o kierych przeżyciu żech wubec nimioł tusz. No, óno to ani tak nie sóm strónki, jako jedna strónka a ku tymu 'under construction':) Ale z takim designym żech jich potym fakt dorobił, niestety na inszej adresie, kiero uż nie facho...
Możne se jich ale gdosi eszcze pamiyntocie? Tako wielko morda s kulajóncymi oczami była na uwodni strónce:) aktualizacja te samóm godzine Jej... odkryłch eszcze cosi 'archiwniejszego'... A dokóńca w 3 jynzykowych wersjach:)
Także do miłośników (moji) historii: po polsku, po czesku a in english.

pewny link | komentarze (10)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester