Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

210,4 km/h

środa 3.10.2007 17:22

Też bych tak wartko chcioł jechać...

Do zaciekawiónych: wiyncyj informacji o tym, jak wyglóndo pobijani rekordu w zjeździe z kopca na rowerze. A tym, co se to nie chce czytać, zdradzym asi nejwiynkszóm ciekawostke: całóm te jazde (40 sec) absolwowoł Markus Stoeckl na jedyn nadech - przi oddychaniu se mu pry tociż mgliła hełma tak, że nic nie widzioł...

pewny link | komentarze (6)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester