Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Nara

niedziela 28.10.2007 10:48

Wykorzystóm te godzinke na wiyncy, kieróm dzisio fszyscy mómy a pisnym o tym, o czym uż długo rozmyślóm... Postanowiłch oficjalnie przerwać blogowani - z kilku powodów, kiere po trosze wytłumaczym.

Powód piyrfszy, banalny:
Na blogowani mi (za)braknie czasu - móm w zamiarze w nejbliższych kilku miesióncach se poświyncać sfoji pracy licencjacki, prezesowaniu SAJu, doprowadzyniu do kóńca kilku ciekawych projektów internetowych i zarabianiu na siebie (chcym se troche ustabilizować finansowo - ostatni rok żech praktycznie żył z pożyczek:)

Powód drugi, koncepcyjny:
Na blogu piszym praktycznie o wszystkim, co mi wpadnie do głowy. To na mnie niestety ostatnim czasym wpływo demotywujónco, bo tematów je tak dużo, że nie potrafiym zadecydować, o czym by tu napisać: o sytuacji politycznej w Polsce, o sfoich kłopotach we szkole, o problemach sercowych, o sytuacji koło stypendiów fundacji Semper Polonia..? Albo napisać o ostatni imprezie, po kierej mi eszcze teraz huczy w głowie?:) O wszystkim pisać czas nimóm.

Powód trzeci, twórczy:
Ostatnigo ćfierć roku czynściyj piszym do szuflady (dziynniczka) niż na blog. Asi głównie z tego powodu, że wpisy do szuflady sóm przeznaczóne do mnie samego, tak wiync nie muszym zbyt dokładnie tłumaczyć niektóre sfoje komplikowane transformacje myślowe, bo sóm siebie se rozumiym...wiynkszościóm:) Wpis do blogu wymago dużo wiyncyj uwagi i poświyncynio.

Powód czwarty, techniczny:
Mój blog biego na moim własnym systemie, kiery żech sklecił w cióngu pore dni uż skoro przed trzema rokami. Aczkolwiek żech puźni dodoł pore wylepszyń, całość jako tako je technicznie zastarało a głównie wkłodani nowych wpisów je lekko obskurne w porównaniu z możliwościami innych systemów i kosztuje mnie zbytecznie dużo czasu.

Co dodać? Myślym, żech dostatecznie wyraźnie zasugerowoł, że brak czasu je tyn decydujóncy powód. A to je naszczynści naprawde powód banalny - na pewno w chwili, jak zaś bedym mieć troche wolniejszy harmonogram, se nóndym czas rozwiónzać pozostałe trzi powody...:)

Także podsumuwywujónc: Nara, dziecka!;)

pewny link | komentarze (13)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester