Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Katyń

sobota 22.9.2007 02:49

Nowy film Andrzeja Wajdy pt. Katyń wczora wszedł do kin w Polsce, moja sios3czka go zaroz piyrwszego dnia ścigła obejrzeć a jo krótko przed północóm zjiścił, że bych go też chcioł widzieć. Ciekawość mnie zmusiła do przeczytania se kilku recenzji a przi ich hladaniu żech przypadkowo natrefił na dokument pośfiyncóny zbrodni katyńskiej wyemitowany na poczóntku br. przez program drugi ČT: Zločin jménem Katyň (link prowadzi prosto na stróne archiwum internetowego ČT, kaj go idzie obejrzeć). Dokument je o obywatelach "českého těšínska" (jak autorzy określajóm Zaolzioków), kierzi byli wśród ofiar mordu katyńskiego. Jeśli was interesuje temat Katynia albo mocie zamiar iść na film, może was to zaciekawić.

Oprócz tego żech eszcze odkrył moim zdaniym dość ciekawóm rozmowe z Andrzejym Wajdóm - o jego filmie, o Katyniu i o Polsce miyndzywojennej.

Btw. przepraszóm tych, kierzi oczekiwali, że po długim okresie wakacyjnej ciszy twórczej napiszym jaksi wesoły wpis na temat moich wakacji. Wpis o wakacjach beje możne nastympnym razym. Ale czy beje wesoły..? To se uwidzi...

pewny link | komentarze (7)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester