Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Dzień dobry, my od Ziobry

niedziela 2.9.2007 01:22

Polsko scena polityczno przypomino w ostatnich dniach kulisy szpiegowskigo thrillera z wyjóntkowo dobrze zagmatwanóm fabułóm. Myślym, że sóm agent Bourne, kiery aktualnie wkraczo do kin po raz trzeci i pono ostatni, by se w całej sytuacji nie połapoł, ani gdyby mioł eszcze jedyn 2-godzinny film do dyspozycji. Pozostaje mu yny zazdrościć, że w długi drodze do odkrycio tajemnicy swej przeszłości omijo Polske. Tam to by go kierosi ze służb specjalnych zaroz łapła, bo ABW i CBA śledzóm fszystko i fszystkich...

pewny link | komentarze (4)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester