Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Uśmiech Billa Gatesa a dwie poranne uśmiechniynte smski

czfortek 8.9.2005 09:53

Chciołech se z wami yny krótko podzielić 2 zdarzyniami, kiere mi ostatnio wyczarowały uśmiech na tfarzy..:)

Fczora w autobusie przi ceście na Kościelec żech se dowiedzioł, że se uśmiechóm jak Bill Gates a...

...dzisio rano żech hned po obudzyniu mioł na mobilu 2 piekne smski - jednóm strasznie miłóm a drugóm strasznie pocieszajóncóm:)

Oooo happy day:) (uż se czujym, jak Bambula, że se tak po ranu śpiywóm:))

pewny link | skomentuj

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester