Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Aj laf Cielaf. Aj lafd Cielaf...

czfortek 1.9.2005 09:27

Fszyscy to asi wiedzóm, od tego roku uż żodne Cierlickie Lato Filmowe, ale Trzynieckie Lato Filmowe... Je logiczne, że mie to jako Cierliczoka sztfie, a ni yny tymu, że żech to na Cielaf mioł 10 min na kole a teraz to móm 40 min (to ale eszcze jak jadym tempym na rekord, ni na film do kina:)
Sztfie mnie to głównie tymu, że w cierlickim kinie to miało te atmosfere - małego, starego kina - z małym ekranym, biydnym nagłośniyniym, drzewianymi siedziskami a krytami od radiatorów (na tych se też siedziało:) a fest schodzónym a fest szarym linoleum, to fszystko eszcze z czasów naszej wiecznej przyjaźni ze Zwiónzkym Radzieckim. A teraz se przedstawcie taki kino a Nude v Brně - ludzi tela, że narwane aż po pował, fszyscy se kulajóm ze śmiychu, jo w piyrfszej raji se uż skoro walóm po ziymi a każdóm chfile czakóm, że se to na mnie zacznie ze zadku sypać albo se zesypie całe kino... :) Poprostu cosi, co uż człowiek inaczy nimo moc szanse zażyć...
A jeszcze jedna rzecz, kiero mnie irytowała, ale uż żech jim jóm odpuścił. Jak żech se dziwoł na plakat tegorocznego TLF a czytoł trzynieckie 13. lato filmowe, tak mnie dycki pichło u serca... jaki 13.?! No, ale teraz, jak uż żech te przeprowadzke kapke strowił, ocenióm aspóń to, że nie napisali 13. trzynieckie lato filmowe... To by było moc (zaznaczóm, że osobiście nimóm nic przeciw 3ńcu;)

Szkoda, Cielaf mi beje chybieć... I choć, niebedym przedwcześnie beczeć - pore filmów eszcze w Cierlicku puszczóm...:)

pewny link | komentarze (2)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester