Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Whatever

wtorek 23.8.2005 09:13

Przed pore dniami se dosłowa z niczego nic naszło jedno moje stracóne cedlo z empetrójkami. Piszym jedno, bo jich momentalnie móm 11 (+ min. 2 dalsze stracóne - nazywajóm se CZ a PL - gdybyście na nich kaj we waszym bordelu narazili;) a asi w nejbliższym czasie jaksi dalsze przibeje - jak uż żech był fczora w Koeximpie, takech nakupił cedla, majóm tam fest łacno:)
No a dzisio żech se nareszcie dostoł ku tymu, se go posłechnyć - móm na to cały roboczy dziyń, wypado to na idealnóm pogode:) ...także se to użyjym:) Aby było jasno - to cedlo żech stracił tak kajsi w drugoku (możne trzecioku) na gimplu, także to uż je feeest dłógo, co se my nie słyszeli:) A muzyka to je dobro, z młodych gimplowskich roków - Deftonsi, Linkin Park, Papa Roach, Limp Bizkit itd. - ganc se mi przipomino lyżak albo wycieczka w piyrfszoku, jak to słyszym...

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester