Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Obróna diakrytyki

poniedziałek 22.8.2005 11:04

Fszystkim tym, kierych dziwi, że mie na blogu bawi pisać z diakrytykóm...

Robił żech potisk na obozowe tryczka (zbyła nóm forsa z obozu, tak jóm trza jaksi utracić:) a na tylnej strónie tryczek miały być wypisane nej obozowe hlaszki - je jich asi 10, bardzo różnych - po slowensku, po naszymu, po angielsku... Niż żech sfoje wypociny uznoł za gotowe, tak żech minimalnie 5 razy kóntrolowoł, jeśli to móm bezbłyndnie, tzn. bez przeklepów a s haczykami a kryseczkami tam kaj trza. Ale...
Jak żech to dzisio rano w Koeximpie oddowoł, tak naszczynści CD na kierym żech to mioł jaksi haprowało (asi tymu, żech to dopoloł na jaksi stare CD - aji Nero mi przi tym dopolaniu spadowało, poliłch to nakóniec przez NTI CD Maker - ale to je jedno) Tak żech dostoł nowe CD a hned to wypolił eszcze roz (tu muszym zaznaczyć - laptop je super wiec:) No a naszczynści żech przi tym polyniu eszcze Zuzce doł omrknóć, czy se ji to zdo OK... a oczywiście niezdało - teda zdało, aż na jedyn chybiejóncy haczyk w "bud si easy alebo nie si".
A to żech to fakt pore razy kóntrolowoł - po prostu uż żech w tym błónd nie widzioł. Bo przeca bud je buď...
Tak żech hned polił eszcze roz...:)

A eszcze cosi: Zuzi, dziynka;)

pewny link | komentarze (6)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester