Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Chester jak go nie znocie!

sobota 9.4.2005 13:41

Chcecie widzieć 'moje' 'nowe', 'szokujónce' fotki? Tak szokujónce, żech se sóm nie poznoł!?:) Jeśli ja, tak se skóntrolujcie, jeśli dobrze siedzicie a kuknicie tu :)
Btw. Nejwiyncy se mi podobo tatu:))

pewny link | komentarze (2)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester