Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

WGrocieStankosia.Org

niedziela 10.9.2006 21:46

Możne to wiycie, możne ni, ale uż skoro 5 roków żech je człónkym Klubu Młodych o nejciekawszej nazwie na Zaolziu Od samego poczóntku pełniym w klubie funkcje wiceprezesa a od niedowna aji funkcje webmastera. Ta mi teraz zabiyro dość kupa czasu, także pomimo tego, że nasze klubowe strónki uż przez dwa tygodnie jadóm, tak żech se tym przyndzyj nie ścignół pochfolić...

pewny link | komentarze (5)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester