Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Ročníkový projekt

pióntek 21.4.2006 00:11

Aż do niedzieli żech mioł głowe pełnóm Śmiergustówki, aż do dzisia żech mioł głowe pełnóm rocznikowego projektu. W skrócie se go do określić jako (do tej pory) nejwiynkszy szkolny projekt.

Je to piyrfszy softwarowy projekt, kierego realizacja zależy od nas od samego poczóntku aż do kóńca:
1. muszymy wymyśleć temat (określić problem), kiery bedymy w ramach projektu rozwiónzywać
2. załatwić kogosi, kogo ta problematyka zainteresuje
3. dokładnie specyfikować sposób realizacji projektu
4. zrealizować to co my obiecali
5. fszystko porzóndnie zdokumentować

Dzisio żech mioł termin oddanio dokładnej specyfikacji (tzn. momentalnie żech zakóńczył punkt 3.). Także dlo zainteresowanych: specyfikacja mojigo projektu a strónki mu pośfiyncóne.

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester