Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Zaś sóm...

czfortek 13.4.2006 01:24

Dzisio (fczora) se odkludził Tom (mój spolubydla na kolejach). Podobnie jak w zeszłym roku bedym mioł do kóńca letnigo semestru pokój yny do siebie. Móm teraz 2x wiyncyj przestrzyni na odkłodani sfoich rzeczy:) Ale nima z kim pokecać, pośmioć se...

pewny link | komentarze (2)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester