Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Wycieczka do Anglii - czynść 1.: double deckerki

wtorek 4.4.2006 00:26

Fszyscy jich znocie, czyrwóne piyntrowe autobusy z kierych słynie Londyn. Ale faktym je, że nie jeżdzóm yny w Londynie. Choć żech se fszymnół, że yny w Londynie jeżdzóm czyrwóne (a żodne insze), natomiast poza nim jeżdzóm jakikolwiek insze yny ni czyrwóne. Interesowało by mnie, czy to tak je naschfol, czy to był yny przypadek... Nie wiycie?

Jeżdzyni DD-ym je idealne głównie w sytuacji, jak uż człowieka po całym dniu trajdanio miyndzy pamióntkami fest bolóm nogi... Siedniecie na jaksigo, kiery mo akurat wolne fleki w przodku na piynterku a możecie oglóndać wieczornóm Oxford Street z wysokości 4 metrów:)

Double deckerki w Londynie Widok z piyntra Wieczorno Oxford Street Aż nie bedym wiedzioł, co z pinióndzami, tak se jednego kupiym do Pragi:)

pewny link | komentarze (4)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester