Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Tak samo a tak inaczy

niedziela 27.11.2005 11:18

To samo miejsce, ty same uczucia... A przi tym se tela zmiyniło... a ni yny to, żech je o 4 roki starszy...

Gdo zgodnie o czym mówiym? Myślym, że maksymalnie pore osób... A bez bicia prziznóm, że mi o to szło;)

pewny link | komentarze (4)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester