Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Jeji piyrfsze całe (piwo)

niedziela 31.7.2005 02:18

Dzisio (tzn. uż fczora) koło pół 11. wieczór w Hajence w Cierlicku, moja koleżanka Fazola wypiła sfoje piyrfsze całe piwo:) Fazolowe piyrfsze całe piwo Fotka myślym mówi za fszystko... Jak mało nikierym starczy... ach jo:)

pewny link | skomentuj

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester