Komentarze ku: Było nie było 12 kuliczek...


1| D. | 22.3.2007 17:41

Niewiym czymu, ale przidzie mi to jaksi moc easy - asi mom szpatne rozwionzani ;)

2| Chester | 22.3.2007 18:01

Jo sóm za siebie bych to jako easy nie określił, ale tak poszli sfoje rozwiónzani mailym, Ci go sprawdzym;)

3| buzz (mail, web) | 22.3.2007 19:06

No, jo też móm rozwiązani, ale jo był moc lyniwy, abych to całe domyśloł do kónca a spytołch se pana Google-a, także nie bejym pisoł maila a chwolił sie cudzym pierzim ;)

4| Chester | 22.3.2007 19:40

Ceniym se taki szczerości a móm nadzieje, że to tak ferowo beje brać aji reszta;)

5| tom | 22.3.2007 22:19

esi se dobrze spominom, tak cosi w tym stylu bylo aji na kangurowi, akurat tam bylo pytani, wiela je trzeba pomiarow aby szlo nonsc tom jednom kuliczke. uz zech to rozwionzywol tymu mi to isto przidzie lekki.

6| Gosia | 22.3.2007 22:34

google pomogl aj mnie, a bedym dali szczero a ferowo ;) ale prziszels na to?

7| Chester | 23.3.2007 00:02

Jo se z tym problemym tropił uż 2 tydnie tymu, ale dziepro teraz żech se załatwił pozwolyni go publikować:) A prziszełch na to bez pomocy inszych - inaczy by mnie ani nie bawiło wóm to dować rozwiónzywać;) Akurat że żech wtedy kfuli rozwiónzaniu pośfiyncił tak minimalnie godzinke snu (sice se mi wtedy i tak moc nie chciało spać:) także nie rozumiym, że to może być jako zadani na Kangurze:) I choć jak mo gdosi kapke doświadczynia z podobnym typym zadań, tak z tym nimo takich problemów...

8| tom | 23.3.2007 22:58

to zech przegnol, zech se to troche pomylil, to na kangurze niebylo. na kangurze bylo dane, ze jedna kuliczka je lekciejszo. jak zech ci chciol napisac mejla, tak zech se to escze roz przeczytol a doszlo mi, ze to nima zas taki jednoduche. escze godzinke tymu wienujym a potym idym hledac na googlu:-)

9| buzz (mail, web) | 24.3.2007 00:18

Noooo, tak se myślym, że pan Google Vševěd nóm tu zabijo logiczne myślyni:) Ale jo se naprzikład przećwiczył zaś angielski, bo żech naszeł to rozwiązani w języku Szejkspira ;)

10| mommek (mail, web) | 28.3.2007 18:56

chesio, pisolech Ci mejla, odpises? :)
To zadani mie wnerwio bo nato nimogym przisc a niechcym to chladac na googlu...

11| Chester | 28.3.2007 21:00

Odpisołech:) Muszym Cie pochfolić, jako jedyny to nie wzdowosz;)


Tu był formularz, kaj żeś mógł napisać cosi własnóm łapóm, ale to uż było downo...

© niefszystki komentarze sóm moje:)) Chester