Komentarze ku: Jak mnie dzisio popołedniu Radegast zachrónił (a dokóńca 2 razy!:)


Zacim tu nima żodnych komentarzy, możesz być piyrfszy komentujóncy!;)


Tu był formularz, kaj żeś mógł napisać cosi własnóm łapóm, ale to uż było downo...

© niefszystki komentarze sóm moje:)) Chester