Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Do fszystkich wielbicieli MacGyvera

środa 7.3.2007 23:39

Jeśli ście też kiejsi żrali MacGyvera tak jak jo, tak se raczy zóndźcie na wychodek podziwać, czy tam mocie dość toaletiaku a aż potym se kuknicie na tetu strónke - możne se wóm bedzie chcieć srać ze śmiychu...

pewny link | komentarze (4)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester