Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Przekludziłch se z Grodziszcza do Trzanowic

środa 13.9.2006 00:48

Uż nie miyszkóm w Cierlicku - Grodziszczu, ale w Cierlicku - Trzanowicach. Gdo tymu nie wierzi, niech se przejedzie od Cierlicka ku Grodziszczu (albo naopak) a fszymo se po ceście znaczek. Albo, jeśli se orientuje w terenie, niech se kuknie tu.

Fszystkich Grodziszczoków (właściwie ex-Grodziszczoków) może aspóń pocieszać myśl, że wraz ze zmianóm miejscowości zamieszkania nóm odpowiedzialni ludzie zafundowali plus minus kilometr drogi z pozwolónóm 70-kóm (zamiast 50-ki).
Dobrze, że aspóń tak, bo z Cierlicka do Trzanowic to uż nima tak blisko, jak kiejsi bywało do Grodziszcza...

pewny link | komentarze (6)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester