Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Zaproszyni na impreze SMP

sobota 2.9.2006 09:36

Byłech poproszóny o wywieszyni jednego plakatu w centru Cierlicka a tak mnie napadło, że bych go móg wywiesić aj tu Bo impreza se zapowiado dość ciekawie, także sóm jóm móm w planie odwiedzić. Także aj was serdecznie zapraszóm na Miyndzynarodowy Festiwal Twórczości Młodzieży organizowany przez SMP (móm nadzieje, żech to tłumaczyni moc nie skomolił).

pewny link | komentarze (4)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester