Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

I look at you and smile because I'm fine

czfortek 6.7.2006 08:12

Nejpiekniejsze poranki sóm ty, kiedy se budzicie a piyrfsze co widzicie, je tfarz kogosi kogo kochocie. To potym aj informatycy bez problemu stowajóm o 7 rano.

(Przepraszóm za taki słodkości, ale jech eszcze pod wpływym... Btw. mieliście kiej griotke z kofolóm? Polecóm)

(Btw. 2: Gdo posłócho The Killers, możne zgodnie, z jaki piosynki żech se pojczoł tytuł...)

pewny link | komentarze (5)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester