Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Łapła mnie (skoro) śmiergustówkowo atmosfera

wtorek 11.4.2006 01:29

Posłóchóm imprezowóm muzyczke a uż se strasznie cieszym...na partyje, na tequile, na to jak zaparzym:) Btw. mocie jaksi propozycje, co byście tam chcieli słyszeć?;)

A jeśli nimocie poniyńcio o czym mówiym, tak wóm możne aspóń kapke pumoże zaproszyni.

pewny link | komentarze (5)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester