Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Wycieczka do Anglii - czynść 2.: angielski pocióngi

niedziela 9.4.2006 13:11

Jadym vlakem vyšší kvality do Pragi, tak mnie napadło krótko pisnóć cosi o pocióngach w Anglii. Yny krótko, bo tygodniowe dośfiadczyni na jednej trasie (London Paddington - Reading, ewent. Reading - Oxford) nie starczy na jaksi porównani, ale konkretne doświadczyni móm taki: Angielski pocióngi sóm ciche, wartki (+- 40 mil my jeździli za +- 35 min) a skoczóm na kolejach asi tak malutko, jak prażski metro... Spuźniynia majóm regularne, głównie w godzinach szczytu - podobo se mi, że u spuźniónych cugów nie podowajóm czas prawdopodobnego spuźniynio, ale czas o kierej je oczekiwany odjazd (expected:) A jedna rzecz na kieróm bedym eszcze dłógo fspóminać - sóm mastnie drogi:)

pewny link | skomentuj

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester