Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Mod_rewrite

pióntek 29.7.2005 12:20

Chcioł żech se zaś cosi nowego nauczyć, tak żech przedfczorym kapke uprawił strónki. Na zewnóntrz je zmiana skoro niewidoczno, ale możne ście se fszymli, że se pomiyniły odkazy na poszczególne wpisy, komentarze a aji ty po prawej (w archiwum). Sóm teraz taki sympatyczniejsze, ni?:)
Ci co rozumióm tytuł, bedóm wiedzieć, jak żech to zrobił a zbytek to i tak asi nie beje zajimać, także se nie bedym tropił z bliższym tłumaczyniym;)
Akurat przepraszóm fszystkich, kierzi korzystajóm z RSS, że mieli kfuli tej zmianie lawine 'nowych' wpisów... Uż se to nie beje powtarzać, obiecujym:) Btw. RSS kanał teraz fachczy aji na 'piekniejszej' adresie rss.xml (oczywiście też dziynki mod_rewrite:)

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester