Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Yny tak

czfortek 21.7.2005 11:05

Za niecałóm godzinke idym zaprezentować 'próbke' nowych vinisackich strónek. Jech z tego ciutek nerwowy... Ale z tym, jak se czujym rano przed zkuszkóm, se to nie do porównać:)

pewny link | komentarze (1)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester