Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

GPRS

niedziela 17.7.2005 14:09

Po skoro 3 tydniach "postu" uż zaś móm net bez ograniczeń:) Ni aż tak bez ograniczeń, jak żech był przyzwyczajóny - np. radio posłuchać nimogym, ale za to bez ograniczeń w sensie czasu a głównie przestrzeni - starczy aby był sygnał...:)

pewny link | komentarze (1)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester