Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Jak mnie dzisio popołedniu Radegast zachrónił (a dokóńca 2 razy!:)

czfortek 14.7.2005 21:58

Nie wierzicie? Tak posłóchejcie, beje to krótki;)

Po piyrfsze mnie zachrónił przed kompletnym wysuszyniym:) Starczyło żech 3 godziny w nejwiynkszym hycu trajdoł po Cieszynie a potym eszcze ćwierć godziny czakoł na Jole przed pocztóm - oczywiście na słońcu, bo po co bych se do ciynia chowoł, jak uż przeca każdóm chfile musi iść:) Nakóniec miołech prowde, szła, ale ni tak wartko...:)

A po drugi? Siedzymy se uż nareszcie na piwku pod padakym (zogródka od TuTu do niekojarzóncych;), hyc jak diabli, chłodne piwko a ciyń - idylka. Aż tu naroz słychać jak zaczyno grzmić a po chfileczce zaczło walić jak z lawora:) Ku tymu jak z lawora, kiery chfilke postoł w mrażaku, bo z porzóndnymi krupami...
Myśleli se my, że to beje fpoho, bo nad nami słónecznik a nad nim eszcze "padak", ale... po pore minutach uż krupy w padaku zrobiły pore porzóndnych "kapes", słónecznik zacznół minimalnie puszczać, kanał nie ścigoł a woda z pobliski rynny waliła jak w tatrzanskim potoku... no, sranda:) Uciyc uż nieszło, bo piwo nie dopite a ku tymu co z kołym? (moim jedynym, ukochanym:) tak została jedyno możliwość: schować se pod tyn nejwiynkszy słónecznik w pośrodku zogródki (a modlić se, ale to nas jaksi nie napadło:)
Po pore dalszych minutach (łóncznie tak 10 - 15 od tego jak zaczło padać) było fszyndzi pore cm wody, ławki naokoło mokre a w padaku paradni krupowe "przewisy":) Akurat my a nasze piwka byli w suchu - pod Radegastowóm ochrónóm:) Był na tela silny, że wode nie puścił a nawiyncy go musioł podpiyrać taki pore cm wysoki betónowy kloc, tak akurat wysoki, że na nim szło mieć nogi a woda go nie zaloła:)

Moje koło niestety od zmokniyńcio nie zachrónił, ale przeżyło, tak mu odpuszczóm...:)

pewny link | skomentuj

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester