Uż tu móm RSS!:)

Archiwum:

Zaolziański blogi:

Nie-zaolziański blogi:

Wakacje

pióntek 8.7.2005 16:56

Nareszcie mi uż fakt zaczły. Fczora żech doł zkuszke z programowanio ( =) ) z kierej żech wylecioł na piyrfszym terminie, także z letnigo semestru mi uż chybi akurat ta mataliza. No a zapoczet z programowanio, ale u tego se rachuje z tym, że se oddowo aż we wrześniu - mómy napisać program w jaksim OOP jynzyku, pozwólóne sóm Delphi, C++, Java a możne aj C#. Termin na schfolani projektów (mógli se my teoretycznie wymysleć co chcymy) sice uż minół przed tydniym, ale nasz ćficzóncy nima zdolny odpowiedzieć na mail, kierych mu posyłoł miesiónc tymu, także fórt nie wiym, czy mi mój program schfoli. Także go zacim nie bedym publikowoł:) Ale pocieszóm se tym, że fszystkim, kierym odpisoł hned, go nieschfolił, także snad...:)
Jak żech rzeknół, wakacje mi zaczły, ale niestety to nie oznaczo, że bedym mioł kupa czasu na nic nie robiyni... Jednak mie czako tyn zapocztowy program a jednak wielki webowy projekt (no, ni tak wielki ogólnie, jak raczyj wielki do mnie:) Pracujym (bedym pracowoł) na nowych strónkach firmy Vinis, bo ty stare, kierej majóm uż skoro 4 roki sóm straszne. Aż bedym mioł cosi gotowego do oglóndniyńcio, dóm link - wierzym, że sem tam na mój blog zabłóndzi aji jaksi aktywny webowy krytyk;)
Także tak...

Ja, skoro bych zapómnioł:) Oprócz szkoły a pracy mie przez wakacje czakajóm aji jaksi przijemności (myślym taki ty <3 ;)

pewny link | komentarze (3)

© fszystki fpisy sóm moje:) Chester